Rozmnażanie roślin iglastych wymaga zwykle większej cierpliwości aniżeli rozmnażanie innych roślin. Iglaki ukorzeniają się trudniej i dłużej, stąd też stosowanie w tym przypadku nawozów KORZONEK jest czynnością nieodzowną dla powodzenia rozmnażania.

Wśród wielu sposobów rozmnażania roślin ozdobnych jednym z najbardziej rozpowszechnionych jest sadzonkowanie. Metoda ta polega na pobieraniu która po umieszczeniu w podłożu regeneruje korzeń, wytwarza ulistniony pęd i staje się rośliną zdolną do samodzielnego życia.

Sadzonki zdrewniałe to fragmenty pędu, dostatecznie zdrewniałego, pobierane w okresie bezlistnym (po zakończeniu okresu wegetacji). Najczęściej sadzonki zdrewniałe tnie się z tegorocznych przyrostów, pomijając część wierzchołkową, przeważnie zbyt słabo zdrewniałą.

Sadzonki zielone to niezdrewniałe fragmenty ulistnionych pędów, natomiast półzdrewniałe to takie części pędu, u których rozpoczął się już proces drewnienia – skórka drewnieje i przybiera brunatne zabarwienie.