Wśród wielu sposobów rozmnażania roślin ozdobnych jednym z najbardziej rozpowszechnionych jest sadzonkowanie (ukorzenianie sadzonek). Metoda ta polega na pobieraniu fragmentu rośliny matecznej – sadzonki, która po umieszczeniu w podłożu regeneruje korzeń, wytwarza ulistniony pęd i staje się rośliną zdolną do samodzielnego życia. Sadzonkowanie pozwala uzyskać w krótkim czasie dużą liczbę roślin z wiernie odtworzonymi cechami rośliny matecznej. Metodą tą można rozmnażać większość gatunków ozdobnych krzewów liściastych, a także bylin i roślin doniczkowych. Skuteczność rozmnażania roślin przez sadzonkowanie znacznie zwiększa się stosując stymulatory korzenienia. Rozmnażanie przy użyciu takich preparatów jest zabiegiem łatwym do wykonania i przynoszącym doskonałe rezultaty.

Jednocześnie przesadzanie to dla rośliny czynnik stresowy, powodujący uszkodzenia systemu korzeniowego i wpływający na zahamowanie pobierania wody przez korzenie. Dzieje się tak zwłaszcza przy uszkodzeniach stref włośnicowych korzeni, a  także aktywnie uczestniczącej we wzroście części wierzchołkowej korzenia. Ten stres można ograniczyć przez stosowanie różnego rodzaju metod. Jedną z nich jest dostarczanie aktywatorów/stymulatorów korzenienia, które wpływają na wzrost i regenerację systemu korzeniowego, przyczyniając się do zmniejszenia stresu i szybszego rozwoju roślin w nowych warunkach.

Badania wykonane w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach oraz kilkuletnia praktyka wskazują na pełną przydatność do tego celu nawozów KORZONEK, który łączy w swoim składzie zarówno składniki odżywcze jak i stymulujące korzenie roślin.

Jak stosować preparaty KORZONEK

Zastosowanie preparatów KORZONEK jest bardzo łatwe. Postać płynna nawozu oraz dołączona do każdego opakowania miarka umożliwia szybkie i precyzyjne przygotowanie właściwego stężenia roztworu do bezpośredniego zastosowania. Roztworu nawozu KORZONEK można używać do moczenia końcówek sadzonek oraz do podlewania przesadzanych roślin. Szczegółowe proporcje stężeń są podane na etykiecie.