Rozmnażanie roślin iglastych wymaga zwykle większej cierpliwości aniżeli rozmnażanie innych roślin. Iglaki ukorzeniają się trudniej i dłużej, stąd też stosowanie w tym przypadku nawozów KORZONEK jest czynnością nieodzowną dla powodzenia rozmnażania.

Terminy sadzonkowania roślin iglastych są bardziej elastyczne niż roślin liściastych – sadzonki można pobierać od wczesnej wiosny do jesieni. Dobrze jest jednak przy doborze terminu sadzonkowania kierować się specyfiką rozmnażanego gatunku

U roślin iglastych najlepiej ciąć sadzonki młode, półzdrewniałe, z dobrze naświetlonej części rośliny matecznej. Długość sadzonki powinna wynosić od 5 do 15 cm – w zależności od rozmnażanego gatunku. Najczęściej sadzonki tnie się z miejsc rozgałęzienia pędów i z tzw. piętką, tj. fragmentem o rok starszego przyrostu drewna. Sadzonki można odciąć nożem lub oderwać, a powstały po oderwaniu „języczek” należy skrócić. Rozmnażanie przez sadzonki z piętką jest szczególnie zalecane dla cyprysików, jałowców i żywotników. Dolną część sadzonki oczyszcza się z igieł i rozgałęzień i po zanurzeniu w roztworze nawozu KORZONEK (SUPERSTART lub D) umieszcza w podłożu na głębokość 1-2 cm.