Sadzonki zdrewniałe to fragmenty pędu, dostatecznie zdrewniałego, pobierane w okresie bezlistnym (po zakończeniu okresu wegetacji). Najczęściej sadzonki zdrewniałe tnie się z tegorocznych przyrostów, pomijając część wierzchołkową, przeważnie zbyt słabo zdrewniałą. Najlepszy termin pobierania sadzonek zdrewniałych to wczesna zima, po wystąpieniu pierwszych mrozów, aczkolwiek termin ten czasami można opóźnić o kilka tygodni (do lutego/marca).

Sadzonki, w zależności od długości międzywęźli, powinny mieć długość od 15 do 30 cm. Po przygotowaniu dołuje się je w wilgotnym piasku i przechowuje do wiosny w pomieszczeniu gwarantującym utrzymanie temperatury na poziomie 0-20°C (np. w piwnicy, inspekcie). Sadzonki można również przechowywać w lodówce, zabezpieczając je przed wysychaniem.

Wiosną sadzonki po potraktowaniu nawozem ukorzeniającym KORZONEK D lub SUPERSTART wysadza się na specjalnie przygotowane zagony (gleba spulchniona, odchwaszczona) na taką głębokość, aby nad ziemią wystawało tylko górne oczko (lub para oczek).

W trakcie ukorzeniania należy bezwzględnie pamiętać o utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności gleby, płytkim spulchnianiu i odchwaszczaniu.